Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?

Tamamlayıcı Tıp, hastanın bir bütün olarak ele alındığı, hasta odaklı ve kanıta dayalı bir yaklaşımla hastalara sağlık hizmetinin verildiği bir bilim dalıdır.
 
Tamamlayıcı Tıp, günümüz batı tıbbıyla birlikte, onun etkisini azaltmadan, hastanın durumunu iyileştirmek üzere kullanılır.  Bu uygulamaların hiç bir şekilde esas tedaviye bir alternatif teşkil etmediği hasta tarafından açık şekilde kavranmalıdır.
 
Kliniğimizde Prof. Dr. Taner AYDIN, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarını, başta ağrı ve spor yaralanmaları olmak üzere diğer hastalıklarda uzun yıllar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Ayrıca son 6 yıldır Sağlık Bakanlığı’nda 15 adet uygulamanın kanıta dayalı alt yapısının oluşturulması ve yönetmeliklerin hazırlanmasında ciddi bir emeği bulunmaktadır.