Dr. Taner AYDIN

1965 İzmir doğumlu olan Dr. Aydın, 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Aynı yıl Gülhane Askeri Tıp Fakültesine başladı ve 1988 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini 1989-1991 yılında Edirne’de yaptı. 1991 yılında GATA Spor Hekimliği AD’da asistanlık eğitimine başladı. 1994 yılında uzman olan Dr. Aydın, aynı bölümde 1995 yılında Yardımcı Doçent oldu. 1996-1997 yılında Pittsburg Üniversitesi Spor Hekimliği Merkezinde araştırma ve staj için ABD’ne gitti. 2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aynı yıl GATA Spor Hekimliği AD. Başkanı oldu ve bu görevi 8 yıl devam ettirdi. İki yıl Yüksek Bilim Konseyi üyeliği yapan Dr. Aydın, 2016 yılında emekli oldu.

Yirmiden fazla Uluslararası, 50’den fazla Ulusal dergilerde olmak üzere yayınlanmış bilimsel makaleleri vardır. Federasyonlarda sağlık kurulu üye ve başkanlıkları, YÖK ve üniversitelerde görevlendirmeler ve danışmanlıklar gibi faaliyetlere katıldı. GATA’da Sporcu Sağlığı ve Askeri Performans Merkezi, Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Akupunktur polikliniği kurdu ve çalıştırdı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarını, başta ağrı ve spor yaralanmaları olmak üzere diğer tıbbi endikasyonlarda, uzun yıllar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Ayrıca son 6 yıldır Sağlık Bakanlığı’nda 15 adet uygulamanın kanıta dayalı alt yapısının oluşturulması ve yönetmeliklerin hazırlanmasında ciddi bir emeği bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır.


 

Prof. Dr. Taner Aydın Sertifikalarım

Prof. Dr. Taner Aydın Eğitimlerim

SPOR YARALANMALARINDA REJENERATİF TIP PRP UYG. (PANEL) 27.04.2011 0 SAAT İNDİR
YUMEİHO THERAPY GRADE 3 04.10.2015 0 SAAT İNDİR
YAMAMOTO YNSA - SCALP AKUPUNKTUR WORKSHOP 25.09.2010 0 SAAT İNDİR
UNİVERSİTY OF PİTTSBURGH SCHOOL OF MEDİCİNE CERTİFİES 01.10.1996 - 30.09.1997 0 SAAT İNDİR
ULUSLARARASI KATILIMLI 6. ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ 23.09.2010 - 26.09.2010 0 SAAT İNDİR
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 08.11.2008 - 21.10.2012 0 SAAT İNDİR
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DENEĞİ 29. ULUSAL KONGRESİ 01.09.2003 - 05.09.2003 0 SAAT İNDİR
STRUCTURAL OSTEOPATHY and SOFT CHİROPRACTİC 0 SAAT İNDİR
SPORTİF REHABİLİTASYON KURSU 07.06.1996 - 09.06.1996 0 SAAT İNDİR
SPORDA PERFORMANS PANELİ 02.06.1999 0 SAAT İNDİR
SPORCU SAĞLIĞI GELİŞİM KURSU 07.06.2004 - 11.06.2004 0 SAAT İNDİR
SPORCU SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI KATILIM BELGESİ 30.01.2008 - 31.01.2008 0 SAAT İNDİR
2. SPORCU BESLENMESİ KURSU 05.03.2004 - 07.03.2004 0 SAAT İNDİR
SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR TOPLANTISI 16.06.2010 - 17.06.2010 0 SAAT İNDİR
SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ 17-19 Eylül 0 SAAT İNDİR
SPOR BİLİMLERİ 2. ULUSAL KONGRESİ 20.11.1992 - 22.11.1992 0 SAAT İNDİR
SPASTİSİTE SEMPOZYUMU 04.05.2006 - 05.05.2006 0 SAAT İNDİR
SOCİETE İNTERNATİONALE DE MESOTHERAPİE 26.06.1998 0 SAAT İNDİR
ÖZÜRLÜLERDE SPOR PANELİNDE 10 .05.2010 0 SAAT İNDİR
NÖROPROLOTERAPİ KURSU 03.06.2017 - 04. 06.2017 0 SAAT İNDİR
MİLLİ SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 22.09.1995 - 24.09.1995 0 SAAT İNDİR
MEZOTERAPİ DERNEĞİ ÜYESİ 0 SAAT İNDİR
LOKOMOTOR SİSTEM HAS. EK SORUNLAR ve TEMEL TAMAMLAYICI DESTEKLEYİCİ TEDV. SEMPOZYUMU 09.09.2005 - 11.09.2005 0 SAAT İNDİR
KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM KURSU 08.08.2009 0 SAAT İNDİR
İNTERNATİONAL RELİABİLİTY 11.11.2008 0 SAAT İNDİR
İNTERNATİONAL CONGRESS ON SOLDİERS 18.05.2005 - 22.05.2005 0 SAAT İNDİR
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 19.11.2012 - 23.11.2012 0 SAAT İNDİR
FIMS TEAM PHYSİCİAN DEVELOPMENT COURSE 13.10.2009 - 14.10.2009 0 SAAT İNDİR
FIMS TAKIM DOKTORLUĞU GELİŞİM KURSU 13.10.2009 - 14.10.2009 0 SAAT İNDİR
EĞİTİM SERTİFİKASI Şubat 2010 0 SAAT İNDİR
DOÇENTLİK GATA 0 SAAT İNDİR
CONSEİL İNTERNATİONAL du SUPORT MİLİTAİRE 14.09.2004 - .20.09.2004 0 SAAT İNDİR
BİOENERGY SEMİNAR 0 SAAT İNDİR
BAŞ AĞRILARINDA AKUPUNKTUR WORKSHOP 23.09.2010 0 SAAT İNDİR
ASİA PACİFİC REGİONAL CONFERENCE 24.05.2012 - 27.05.2012 0 SAAT İNDİR
ADVANCAD TOPİCS İN SPORT SCİENCE MEDİCİNE 17.11.1992 - 20.11.1992 0 SAAT İNDİR
21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ 24.10.2007 - 29.10.2007 0 SAAT İNDİR
15.ULUSLARARASI REHABİLİTASYON KONGRESİ 27.05.1995 - 31.05.1995 0 SAAT İNDİR
14. ULUSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ 10 - 15 Mayıs 0 SAAT İNDİR
13.ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 16.12.2011 - 18.12.2011 0 SAAT İNDİR
13. SPORCU SAĞLIĞI KURSU Kasım 2013 0 SAAT İNDİR
7. ULUSLARARASI AKUPUNKTUR 12.10.2012 - 14.10.2012 0 SAAT İNDİR
6. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 0 SAAT İNDİR
6. EUROPEN SPORTS MEDİCİNE CONGRESS 14.10.2009 - 18.10.2009 0 SAAT İNDİR
3.SPOR HEKİMLİĞİ KURSU Mart 1966 0 SAAT İNDİR
3. AKUPUNKTUR ve TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 27.09.2013 - 29.09.2013 0 SAAT İNDİR
1.İBN-İ SİNA GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYG. SEMPOZYUMU 30.04.2015 - 02.05.2015 0 SAAT İNDİR
1. AKUPUNKTUR ve TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 23.10.2009 - 25.10.2009 0 SAAT İNDİR
1. ULUSAL PROLOTERAPİ SEMPOZYUMU 02.05.2014 - 04.05.2014 0 SAAT İNDİR
1. KLİNİK SPOR HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU 27.04.1995 - 28.04.1995 0 SAAT İNDİR