Saç Dökülmesinin Tedavisi

CGF-CD34 ; Kişinin kendisinden alınan kanın dört farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra trombositleri, lökositleri ve çeşitli büyüme-growth faktörlerini ve sitokinleri içeren katmanın adıdır.